Loading...

(Just one moment)

כדורמים

כל קבוצה מכילה 11 שחקנים, כאשר 7 מתוכם נמצאים במים, אחד מהם זה השעור, ו4 נוספים מחליפים. המשחק ניכר בחילופים מהירים.

עקרון המשחק נמצא מכך שאסור לאחוז את הכדור בשתי ידיים. פרט לשוער. ההתקדמות במים היא בעזרת מסירות או תוך דחיפת הכדור בזמן שחייה.

למשחק 4 מערכות, 8 דקות כל אחת, 3 הפסקות של 2 דקות כל אחת בין המערכות. סה״כ 40 דקות של משחק

 המשחק דורש מהשחקנים לנוע בעמידה במים ובספרינטים קצרים, מה שדורש כושר גופני  וסיבולת כח. גבוהים.