Loading...

(Just one moment)

כדור-מים

כל קבוצה מכילה 11 שחקנים, כאשר 7 מתוכם נמצאים במים, אחד מהם זה השעור, ו4 נוספים כמחליפים.

עקרון המשחק נמצא מכך שאסור לאחוז את הכדור בשתי ידיים. פרט לשוער. ההתקדמותץ במים היא בעזרת מסירות או .תוך דחיפת הכדור בזמן שחייה

למשחק 4 מערכות, 8 דקות כל אחת, 3 הפסקות של 2 דקות כל אחת בין המערכות. סה״כ 40 דקות של משחק

 המשחק דורש מהשחקנים לנוע בעמידה במים ובספרינטים קצרים, מה שדורש כושר גופני  וסיבולת כח. גבוהים.